صادرات کالا

توسط چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1398 11:29
(1 رای)
کلیک: 6301 بار -

صادرات در لغت به معناى انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جائى به جاى دیگر است.

رشد صادرات کشورها حداقل از دو طریق مى‌تواند به توسعه و رشد اقتصادى آنها مدد برساند، افزایش صادرات اثر مستقیم بر درآمدهاى ارزى کشورها داشته و از این طریق با تأمین منابع ارزى کشورها امکان سرمایه‌ گذارى‌هاى لازم جهت قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را فراهم مى‌سازد، از طرف دیگر توسعهٔ صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهاى جهانى براى رشد تولیدات داخلى را مهیا نموده و از طریق واحدها و بنگاه‌هاى تولیدى را قادر مى‌سازد تا از محدودیت‌هاى بازار داخلى رهائى یافته با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهاى خارجى علاوه بر کسب درآمدهاى ارزى از صرفه‌هاى اقتصادى حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافى ببرند.

از طرف دیگر توسعهٔ اقتصادى صرفاً با برنامه ‌ریزى‌هاى هر چند دقیق و کارآمد دولت‌ها قابل دسترس نبوده بلکه به بخش خصوصى و بازرگانان کارآمدترى نیز نیاز است تا زنجیرهٔ به هم پیوستهٔ تخصیص منابع، تولید و صادرات را تکمیل نماید.

گروه  بازرگانی علائی در کلیه زمینه های تجاری واردات و صادرات آماده ارائه خدمات به شما عزیزان است.

 

بازنشر:
بروزرسانی دردوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 14:56

دیدگاه خود را ارسال نمایید